Tag: Who is Anastasia Kvitko

Anastasia Kvitko
Posted in Fashion

Anastasia Kvitko: Russian Model and Social Media Sensation

Anastasia Kvitko: Russian Model and Social Media Sensation   Anastasia Kvitko, born on November 25, 1994, is…